Uống “máu” Dracula – Công thức Halloween truyền kì

Nấu ăn là một nghệ thuật và đủ máu mới làm được đầu bếp …. Tự mình chế biến một công thức nước uống để đời với Nhà Có Hai Người nhé 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s